Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Hành chính » Nghị định về xử phạt vi phạm Hành chính
Chủ nhật, 24 Tháng 5 2015
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Nghị định về xử phạt vi phạm Hành chính

Email In PDF.

STT

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tải văn bản

1

2/2011/NĐ-CP

06/01/2011

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

http://www.mediafire.com/download/x26g8a0ha6y67el/ND2-2011_CP1.rar
2

112/2010/NĐ-CP

01/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

http://www.mediafire.com/download/5vavo63cec5yo7b/ND112-2010_CP.rar
3

86/2010/NĐ-CP

13/08/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

http://www.mediafire.com/download/t5zt82wyuuushg6/ND86-2010_CP.ra
4

85/2010/NĐ-CP

02/08/2010

 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

http://www.mediafire.com/download/ckn5xyh34iq2agn/ND85-2010_CP.rar
5

76/2010/NĐ-CP

12/07/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá

http://www.mediafire.com/download/7253tdgng9660cp/ND76-2010_CP.rar
6

75/2010/NĐ-CP

12/07/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa

http://www.mediafire.com/download/pw8kp1v18kj9nt4/ND75-2010_CP.rar
7

73/2010/NĐ-CP

12/07/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

http://www.mediafire.com/download/paz447nvia544gf/ND73-2010_CP.rar
8

68/2010/NĐ-CP

15/06/2010

Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

http://www.mediafire.com/download/3bj9tcaeff5ksl1/ND68-2010_CP.rar
9

62/2010/NĐ-CP

04/06/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

http://www.mediafire.com/download/q361vc87lxd7qxx/ND62-2010_CP.rar
10

60/2010/NĐ-CP

03/06/2010

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

http://www.mediafire.com/download/iibm86wlpb364hy/ND60-2010_CP.rar
11

47/2010/NĐ-CP

06/05/2010

Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

http://www.mediafire.com/download/l3d27828c4j1283/ND47-2010_CP.rar
12

34/2010/NĐ-CP

02/04/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

http://www.mediafire.com/download/oyanblbhsa41nbx/ND34-2010_CP.rar
13

4/2010/NĐ-CP

15/01/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão

http://www.mediafire.com/download/hqf6zcxftjh7yjl/ND4-2010_CP1.rar
14

116/2009/NĐ-CP

31/12/2009

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

http://www.mediafire.com/download/223e9zynslevfh9/ND116-2009_CP.rar
15

90/2009/NĐ-CP

20/10/2009

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất

http://www.mediafire.com/download/55rsmnfv13wasit/ND90-2009_CP.rar
16

55/2009/NĐ-CP

10/06/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

http://www.mediafire.com/download/8o4ndtyx7ue084j/ND55-2009_CP.rar
17

54/2009/NĐ-CP

05/06/2009

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

http://www.mediafire.com/download/7rw681s4m251byp/ND54-2009_CP.rar
18

47/2009/NĐ-CP

13/05/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan 

http://www.mediafire.com/download/scr2a95nm5bsmfd/ND47-2009_CP.rar
19

41/2009/NĐ-CP

05/05/2009

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

http://www.mediafire.com/download/5bze274f5wn2907/ND41-2009_CP.rar
20

28/2009/NĐ-CP

20/03/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

http://www.mediafire.com/download/mrqaaq3m1vt1a67/ND28-2009_CP.rar
21

22/2009/NĐ-CP

24/02/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

http://www.mediafire.com/download/dk0htyc0y0kbktx/ND22-2009_CP.rar
22

107/NĐ-CP

22/09/2008

Quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại

http://www.mediafire.com/download/xbo5q6mffrjhjxb/ND107-2008_CP.rar
23

156/2007/NĐ-CP

19/10/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắ

http://www.mediafire.com/download/tx5q42hh88310o1/ND156-2007_CP.rar
24

95/2007/NĐ-CP

04/06/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CPngày 10 tháng 10 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

http://www.mediafire.com/download/r983514q5wz2fmh/ND95-2007_CP.rar
25

91//2007/NĐ-CP

01/06/2007

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

http://www.mediafire.com/download/kd7tl51hac5664d/ND91-2007_CP.rar
26

77/2007/NĐ-CP

10/05/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

http://www.mediafire.com/download/q2kecvizw28cfal/ND77-2007_CP.rar
27

53/2007/NĐ-CP

04/04/2007

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

http://www.mediafire.com/download/2xc3mv320dsr9ip/ND53-2007_CP.rar
28

36/2007/NĐ-CP

08/03/2007

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

http://www.mediafire.com/download/815cy7om91dk6ka/ND36-2007_CP.rar
29

31/2007/NĐ-CP

02/03/2007

 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm

http://www.mediafire.com/download/5w309qijev899hh/ND31CP.rar
30

145/2006/NĐ-CP

30/11/2006

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí

http://www.mediafire.com/download/qloizrwwd73gf9r/ND145-2006_CP.rar
31

118/2006/NĐ-CP

10/10/2006

 Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

http://www.mediafire.com/download/07c1wa66465wl9v/ND118-2006_CP.rar
32

106/2006/NĐ-CP

22/09/2006

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

http://www.mediafire.com/download/j660gb0dvf47zhg/ND106-2006_CP.rar
33

84/2006/NĐ-CP

18/08/2006

 Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm,chống lãng phí

http://www.mediafire.com/download/p65g40mkzjk2zei/ND84-2006_CP.rar
34

62/2006/NĐ-CP

21/06/2006

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

http://www.mediafire.com/download/mj9x2f8aizsu7e2/ND62-2006_CP.rar
35

56/2006/NĐ-CP

06/06/2006

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin.

http://www.mediafire.com/download/twvhq713a977wpl/ND56-2006_CP.rar
36

44/2006/NĐ-CP

25/04/2006

Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

http://www.mediafire.com/download/5hfndbvujxb4dcy/ND44-2006_CP.rar
37

152/2005/NĐ-CP

15/12/2005

Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

http://www.mediafire.com/download/jqg9psbh1c8nmbf/ND152-2005_CP.rar
38

150/2005/NĐ-CP

12/12/2005

NĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

http://www.mediafire.com/download/5c0plpndx25z58d/ND150-2005_CP.rar
39

126/2005/NĐ-CP

10/10/2005

NĐ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

http://www.mediafire.com/download/tnw4o0ddnqy1bd9/ND126-2005_CP.rar
40

124/2005/NĐ-CP

06/10/2005

Nghị định quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính

http://www.mediafire.com/download/8lpcmd1z3a82e0o/ND124-2005_CP.rar
41

120/2005/NĐ-CP

30/09/2005

Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

http://www.mediafire.com/download/at3c29u272e45g4/ND120-2005_CP.rar
42

37/2005/NĐ-CP

18/03/2005

Nghị định quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

http://www.mediafire.com/download/nq5e2lvinkic1v0/ND37-2005_CP.rar
43

34/2005/NĐ-CP

17/03/2005

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

http://www.mediafire.com/download/em7l2no629cgm3a/ND34-2005_CP.rar
44

30/2005/NĐ-CP

11/03/2005

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ

http://www.mediafire.com/download/erov7b78zib2arh/ND30-2005_CP.rar
45

14/2005/NĐ-CP

04/02/2005

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

http://www.mediafire.com/download/7vmntti8w8qm847/ND14-2005_CP.rar
46

202/2004/NĐ-CP

10/12/2004

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

http://www.mediafire.com/download/jg7bcubobf66xem/ND202-2004_CP.rar
47

185/2004/NĐ-CP

04/11/2004

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

http://www.mediafire.com/download/3atkzeqa6ucto28/ND185-2004_CP.rar
48

182/2004/NĐ-CP

29/10/2004

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

http://www.mediafire.com/download/b9coa6jpprdi2df/ND182-2004_CP.rar
49

175/2004/NĐ-CP

10/10/2004

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

http://www.mediafire.com/download/hf3b4du2sjyj245/ND175-2004_CP.rar
50

173/2004/NĐ-CP

30/09/2004

Nghị định Quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

http://www.mediafire.com/download/ho9b87297yfz7ps/ND173-2004_CP.rar
51

161/2004/NĐ-CP

07/09/2004

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

http://www.mediafire.com/download/dlc0kcbu2o8167x/ND161-2004_CP.rar
52

150/2004/NĐ-CP

29/07/2004

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

http://www.mediafire.com/download/a3orn3bd6al5pr8/ND150-2004_CP.rar
53

137/2004/NĐ-CP

16/06/2004

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

http://www.mediafire.com/download/2c5kzz45i0q9y5l/ND137-2004_CP.rar
54

135/2004/NĐ-CP

10/06/2004

Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

http://www.mediafire.com/download/q8zsrmm1lh92709/ND135-2004_CP.rar
55

127/2004/NĐ-CP

31/05/2004

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ

http://www.mediafire.com/download/hr541zwom0nvs75/ND127-2004_CP.rar
56

126/2004/NĐ-CP

26/05/2004

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà

http://www.mediafire.com/download/petn14881r48sjz/ND126-2004_CP.rar
57

100/2004/NĐ-CP

25/02/2004

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

http://www.mediafire.com/download/ubk5bfl62d1tqwg/ND100-2004_CP.rar
58

134/2003/Đ-CP

14/11/2003

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002

http://www.mediafire.com/download/ei2li3352zlxhh3/ND134-2003_CP.rar
59

118/2003/NĐ-CP

13/10/2003

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

http://www.mediafire.com/download/2rzc49oeobrox4e/ND118-2003_CP.rar
60

107/2002/NĐ-CP

23/12/2002

Nghị định Quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan

http://www.mediafire.com/download/bpac9qc0e622m13/ND107-2002_CP.rar
61

1/2002/NĐ-CP

03/01/2002

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 01/CP ngày 03/01/1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

http://www.mediafire.com/download/rawpnwsh9xde1in/ND1-2002_CP.rar
62

87/2001/NĐ-CP

21/11/2001

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

http://www.mediafire.com/download/i281kk2evguce17/ND87-2001_CP.rar
63

39/2001/NĐ-CP

13/07/2001

Quy định xử phạt hành chính hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

http://www.mediafire.com/download/662tk7oj5fdqq1t/ND39-2001_CP.rar
64

22/2000/NĐ-CP

10/07/2000

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

http://www.mediafire.com/download/pgwvkqrzx0tnt6x/ND22-2000_CP.rar
65

20/2000/NĐ-CP

15/06/2000

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

http://www.mediafire.com/download/84x3c907get27xx/ND20-2000_CP.rar
66

16/2000/NĐ-CP

10/05/2000

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về chuyển giao công nghệ

http://www.mediafire.com/download/62x9f13l7pj8zjt/ND16-2000_CP.rar
67

12/1999/NĐ-CP

06/03/1999

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

http://www.mediafire.com/download/ykwc4ogggcpxmw3/ND12-1999_CP.rar
68

54/1998/NĐ-CP

21/07/1998

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/CP ngày 20/3/96 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

http://www.mediafire.com/download/9mm3hgjqdql2dgi/ND54-1998_CP.rar
69

35/CP

23/04/1997

NĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sản

http://www.mediafire.com/download/l0d7uv0obrrrz1d/ND35-1997_CP.rar
70

4/CP

10/01/1997

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

http://www.mediafire.com/download/haek66zsqk4os59/ND4-1997_CP.rar
71

1/CP

03/01/1996

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

http://www.mediafire.com/download/ys6rl94lhce4qc6/ND1-1996_CP.rar
72

26/CP

01/01/1996

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

http://www.mediafire.com/download/h1xzs3gdhkh19bx/ND26-1996_CP.rar
73

20/CP

01/01/1996

Nghị định ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995

http://www.mediafire.com/download/obc2bobloh03992/ND20-1996_CP.rar
74

88/CP

14/12/1995

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội

http://www.mediafire.com/download/2oobn0bgdfnbwvo/ND88-1995_CP.rar
75

49/CP

26/07/1995

Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

http://www.mediafire.com/download/335883apg8itcbf/ND49-1995_CP.rar
76

53/CP

28/06/1994

Nghị định quy định các biện pháp xử lý đối với cán bộ, viên chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma tuý, cờ bạc và say rượu bê tha

http://www.mediafire.com/download/zpuq988ycf8o9wa/ND53-1994_CP.rar
77

1/CP

18/10/1992

Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

http://www.mediafire.com/download/845hhl822p67p6i/ND1-1992_CP.rar
Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 32 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0988 369980.